2nd National Public Health Research Conference 2019
 
โปรแกรมท่องเที่ยว
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 25 ม.ค.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : 1. นวัตวิถี ชุมชนทะเลน้อย
 
     

:: กำหนดการ โปรแกรมการท่องเที่ยว "นวัตวิถี ชุมชนทะเลน้อย"เวลา 07.00น.    ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเช้า ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

เวลา 08.00น.    เดินทางสู่ชุมชนทะเลน้อย

-          กิจกรรมล่องเรือทะเลน้อย

-          เยี่ยมชมสะพานเฉลิมพระเกียรติ

-          ศึกษาวิถีชุมชน/เลือกซื้อผลิตภัณฑ์

เวลา 12.00น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ อุทยานแห่งชาตินกน้ำทะเลน้อย

เวลา 13.00น.    เดินทางกลับ

-          เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ นาโปแก

**** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามควาามเหมาะสม ****


ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ, ข้อความ และธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ดอกไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, บ้าน, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน ในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, บ้าน, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, มหาสมุทร, แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ