มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   กำหนดการ  กลับหน้าหลัก
[ 15 ธันวาคม 2561 – 20 มีนาคม 2562 ] - เปิดรับบทความ (Full paper) บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
[ 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2562 ] - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย
[ 19 เมษายน 2562 ] - ส่งผลงานวิจัยที่ปรับแก้ไข
[ 25 เมษายน 2562 ] - นักวิจัยแก้ไขและส่งผลงานคืนมา
[ 29 เมษายน 2562 ] - ประกาศผลการพิจารณาผลงาน
[ 3 พฤษภาคม 2562 ] - ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ
[ 15 ธันวาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2561 ] - ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป
[ 16-17 พฤษภาคม 2562 ] - การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 2


หน้าที่ :